Henry VIII Du Chenil De Chasseur

Dog Handler Host Club Level Score Rating Date
Henry VIII Du Chenil De ChasseurKristi BravoCopper State Ring Club FRI 139.150VG  12.16.16 
Henry VIII du Chenil de ChasseurKristi BravoCopper State Ring Club FRI 192.300Exc  04.02.17